ส่งบุคลากรย้าย

คณะครูโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี นำโดย ผอ.ทรงวุฒิ สืบไชย ร่วมส่งครูสมศักดิ์ ศรีวิชิต ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านป่าขุย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่