เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำทีมโดยนายกเทศมนตรี พร้อมคณะ นำเจ้าหน้าที่มาช่วยฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก และมอบแอลกอฮอล์เจล เพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด-19

เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำทีมโดยนายกเทศมนตรี พร้อมคณะ นำเจ้าหน้าที่มาช่วยฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก และมอบแอลกอฮอล์เจล เพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด-19
20210819171258(1).jpg - เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำทีมโดยนายกเทศมนตรี พร้อมคณะ นำเจ้าหน้าที่มาช่วยฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก และมอบแอลกอฮอล์เจล เพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 | https://mpps.ac.th 20210819171258(2).jpg - เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำทีมโดยนายกเทศมนตรี พร้อมคณะ นำเจ้าหน้าที่มาช่วยฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก และมอบแอลกอฮอล์เจล เพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 | https://mpps.ac.th 20210819171258.jpg - เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำทีมโดยนายกเทศมนตรี พร้อมคณะ นำเจ้าหน้าที่มาช่วยฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก และมอบแอลกอฮอล์เจล เพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 | https://mpps.ac.th 20210819171259(1).jpg - เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำทีมโดยนายกเทศมนตรี พร้อมคณะ นำเจ้าหน้าที่มาช่วยฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก และมอบแอลกอฮอล์เจล เพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 | https://mpps.ac.th 20210819171259(2).jpg - เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำทีมโดยนายกเทศมนตรี พร้อมคณะ นำเจ้าหน้าที่มาช่วยฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก และมอบแอลกอฮอล์เจล เพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 | https://mpps.ac.th 20210819171259(3).jpg - เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำทีมโดยนายกเทศมนตรี พร้อมคณะ นำเจ้าหน้าที่มาช่วยฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก และมอบแอลกอฮอล์เจล เพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 | https://mpps.ac.th 20210819171259.jpg - เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำทีมโดยนายกเทศมนตรี พร้อมคณะ นำเจ้าหน้าที่มาช่วยฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก และมอบแอลกอฮอล์เจล เพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 | https://mpps.ac.th 20210819171300(1).jpg - เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำทีมโดยนายกเทศมนตรี พร้อมคณะ นำเจ้าหน้าที่มาช่วยฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก และมอบแอลกอฮอล์เจล เพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 | https://mpps.ac.th 20210819171300(2).jpg - เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำทีมโดยนายกเทศมนตรี พร้อมคณะ นำเจ้าหน้าที่มาช่วยฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก และมอบแอลกอฮอล์เจล เพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 | https://mpps.ac.th 20210819171300(3).jpg - เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำทีมโดยนายกเทศมนตรี พร้อมคณะ นำเจ้าหน้าที่มาช่วยฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก และมอบแอลกอฮอล์เจล เพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 | https://mpps.ac.th 20210819171300(4).jpg - เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำทีมโดยนายกเทศมนตรี พร้อมคณะ นำเจ้าหน้าที่มาช่วยฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก และมอบแอลกอฮอล์เจล เพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 | https://mpps.ac.th 20210819171300.jpg - เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำทีมโดยนายกเทศมนตรี พร้อมคณะ นำเจ้าหน้าที่มาช่วยฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก และมอบแอลกอฮอล์เจล เพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 | https://mpps.ac.th