คณะครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ.2564 จำนวน 10 วัด

คณะครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ.2564 จำนวน 10 วัด ในตำบลแม่โป่ง ณ วัดพระนอนแม่โป่ง วัดดอยปล่อยนก วัดแม่ฮ่องไคร้ วัดต้นผึ้ง วัดหนองงู วัดป่าไผ่ วัดฮอมบุญ วัดห้วยบอน วัดดอยจอมแจ้ง และอาร่ามม่อนภาวนา
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
271.31 KB ดาวน์โหลด
20210819165503(1).jpg - คณะครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ.2564 จำนวน 10 วัด  | https://mpps.ac.th 20210819165503(2).jpg - คณะครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ.2564 จำนวน 10 วัด  | https://mpps.ac.th 20210819165503(3).jpg - คณะครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ.2564 จำนวน 10 วัด  | https://mpps.ac.th 20210819165503(4).jpg - คณะครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ.2564 จำนวน 10 วัด  | https://mpps.ac.th 20210819165503.jpg - คณะครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ.2564 จำนวน 10 วัด  | https://mpps.ac.th 20210819165504(1).jpg - คณะครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ.2564 จำนวน 10 วัด  | https://mpps.ac.th 20210819165504.jpg - คณะครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ.2564 จำนวน 10 วัด  | https://mpps.ac.th