ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิ..

กิจกรรมทัศนศึกษา "เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี"

พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หั..

กิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่

คัดกรองความสามารถการอ่านและการเขียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึ..

ประเมินเชิงประจักษ์ออนไลน์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

กิจกรรมวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ทำบุญตักบาตร ถวายเทียน..

อบรมเชิงปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน จาก On-site เป..

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน จาก On-site เป็นรูปแบบ On-line , On Demand , On Hand ต..