ข่าวประชาสัมพันธ์

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

พิธีถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565

กิจกรรม "วัดแววความถนัดสายวิชาชีพ"

ประชุมแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิ..

กิจกรรมทัศนศึกษา "เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี"

พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หั..

กิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่

คัดกรองความสามารถการอ่านและการเขียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึ..

ประเมินเชิงประจักษ์ออนไลน์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

กิจกรรมวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ทำบุญตักบาตร ถวายเทียน..

อบรมเชิงปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน