ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลง ในการพัฒนางาน (PA)

โรงเรียนแม่โป้งประชาสามัคคี นำโดย ผอ.ทรงวุฒิ สืบไชย และคณะครู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลง..

ส่งบุคลากรย้าย

คณะครูโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี ร่วมส่งครูสมศักดิ์ ศรีวิชิต ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านป่า..

คณะครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนแม่โป่งประชาส..

คณะครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องใ..

โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564..

โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้ตะหนักถึงภัยยาเสพติด..

เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำทีมโดยนายกเทศมนตรี พร้อมคณะ นำเจ้าหน้าที..

เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำทีมโดยนายกเทศมนตรี พร้อมคณะ นำเจ้าหน้าที่มาช่วยฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออ..