ครูอัตราจ้าง

นางสาวรัตนา สุริยะชัยพันธ์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวนางสาวแสงเดือน สายชลรำไพ
ลูกจ้างชั่วคราว