ครูอัตราจ้าง

นางสาวรัตนา สุริยะชัยพันธ์
ลูกจ้างชั่วคราว
( ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ )