ติดต่อโรงเรียน

  • ที่อยู่ : 83 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยอ่าง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50220
    โทรศัพท์ : 053-043662
    โทรสาร : 053-043662
    E-Mail : info@mpps.ac.th
    Fanpage : โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี