1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

พิธีถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565

ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลง ในการพัฒนางาน (PA)

โรงเรียนแม่โป้งประชาสามัคคี นำโดย ผอ.ทรงวุฒิ สืบไชย และคณะครู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลง..

ส่งบุคลากรย้าย

คณะครูโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี ร่วมส่งครูสมศักดิ์ ศรีวิชิต ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านป่า..

คณะครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี ร่วมกิจกรรมถว..

คณะครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องใ..