1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

โครงการ ลมหายใจใต้น้ำ

โครงการ ลมหายใจใต้น้ำ เพื่อ 1,000 ชีวิต พ้นวิกฤตจมน้ำ

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2566

ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลง ในการพัฒนางาน (PA)

โรงเรียนแม่โป้งประชาสามัคคี นำโดย ผอ.ทรงวุฒิ สืบไชย และคณะครู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลง..

ส่งบุคลากรย้าย

คณะครูโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี ร่วมส่งครูสมศักดิ์ ศรีวิชิต ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านป่า..

คณะครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี ร่วมกิจกรรมถว..

คณะครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องใ..